Join Log In View Cart
Home > Members Area > Membership Network Groups > Dutch Network Group

Dutch Network Group

Het Nederlandstalig NANDA-I Netwerk richt zich op Nederlands sprekende verpleegkundigen in Nederland en België. Het netwerk richt zich in eerste instantie op de praktische gebruikers uit zorginstellingen.

De NANDA-I organisatie heeft een aantal doelstellingen voorgesteld voor nationale NANDA-I netwerken. Het netwerk heeft deze doelstellingen vertaald naar de Nederlandse situatie.

Het Nederlandstalig NANDA-I netwerk zal in de oprichtingsfase kiezen voor doelstellingen die passen bij het ambitieniveau waarin het netwerk zich qua opbouw, intenties en samenstelling bevindt. De aangesloten instellingen, of instellingen die willen aansluiten, kunnen individueel beslissen tot op welk niveau zij participeren binnen het Nederlandstalig NANDA-I netwerk.

Algemene doelstelling van het Nederlandstalig NANDA-I netwerk is het uitdragen van de ideologie ter bevordering van gemeenschappelijk taalgebruik in de verpleegkunde.

Zich hierbij richtend op de drie belangrijke stakeholders:
a. De professionals: de zorgkundigen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
b. De zorginstituten: de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Vereniging van ziekenhuizen (NVZ), de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ).
c. De beleidsinstituten: zoals het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGz).
d. Onderzoek en Onderwijs

Er zijn drie ambitieniveaus te onderscheiden:

Ambitieniveau 1: Kennis delen
1.1 Het opbouwen van een platform en organiseren van bijeenkomsten
1.2 Het verzamelen initiatieven en uitwisselen ervaringen van gebruik van NANDA, NOC en NIC binnen verpleegkundige verslaglegging/dossiervoering in Nederland en België
1.3 Het zich inzetten voor de digitale beschikbaarheid van NANDA, NOC en NIC in de Nederlandse taal

Ambitieniveau 2: Kennis uitdragen
2.1 Het verbreden van het platform en organiseren van conferenties en congressen.
2.2 Actief verspreiden van nieuwe ontwikkelingen vanuit en over NANDA-I, NOC en NIC.
2.3 Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe - en het reviseren van bestaande - diagnosen (NANDA-I), resultaten (NOC) en interventies (NIC). Hierbij gebruik makend van de kennis en expertise binnen het netwerk.

Ambitieniveau 3: Kennis ontwikkelen
3.1 Het verzamelen, beoordelen en ontwikkelen van scholingsprogramma’s voor het gebruik van verpleegkundige diagnosen, resultaten en interventies .
3.2 Uitwisselen kennis en ervaringen en het bundelen van krachten m.b.t. onderzoek naar het gebruik van verpleegkundige diagnosen, resultaten en interventies.
3.3 Een brug slaan tussen NANDA-I, NOC, NIC en ICF, Omaha en overige classificaties.